Spørgsmål & Svar
Sektion med Spørgsmål & Svar
Er nedtællingen til enden på dollarens dominans over verdensøkonomien begyndt?
Af Sheikh Ata Abu al-Rashta
De stater, som kan have en virkningsfuld effekt i at vælte dollaren fra dens position, er Rusland, Kina og EU, men disse stater har hver især faktorer, som svækker deres bevægelsesevne, som forklaret her.
Spørgsmål & Svar - 26. november 2018
Naskh - ophævelse af en islamisk lov med en anden islamisk lov
Af Sheikh Ata Abu al-Rashta
Spørgsmål & Svar - 26. november 2018
Underskud i det amerikanske statsbudget
Af Sheikh Ata Abu al-Rashta
Spørgsmål & Svar - 12. november 2018
Detaljerede sharialove vedr. kvindens rejse
Spørgsmål & Svar - 5. november 2018
Der er mange kvinder, som rejser til fjerne destinationer for at arbejde eller studere uden en mahram. Rejsen kan være fra land til land eller fra by til by, og kvinderne opholder sig det nye sted i lang tid, sommetider op til et år, selvom Allahs Sendebud sag...
Af Sheikh Ata Abu al-Rashta
Den generelle og den specifikke forpligtelse.
Spørgsmål & Svar - 29. oktober 2018
Der er generelle forpligtelser, som den ansvarlige kræver af alle shabab, og disse skal adlydes, ud fra at det er wajib at adlyde den ansvarlige, så længe forpligtelsen indgår i dennes bemyndigelse, og den er i overensstemmelse med sharialovene
Af Sheikh Ata Abu al-Rashta
Trumps pres på OPEC, og Saudi-Arabien i særdeleshed, til at forøge olieproduktionen og sænke priserne...
Spørgsmål & Svar - 20. oktober 2018
Det saudiske regime er agent for USA og i dyb tjeneste for denne; tit har Saudi-Arabien spillet en central rolle i at stabilisere oliemarkedet. Saudi-Arabien selv har behov for høje oliepriser i denne tid, da den saudiske økonomi har været under stærkt pres siden ko...
Af Sheikh Ata Abu al-Rashta
Kontakt til det modsatte køn på internettet
Spørgsmål & Svar - 11. oktober 2018
Der er nogle mennesker, som elsker at filosofere over simple ting. De fokuserer fx på dette spørgsmål: ”Er kontakten på Facebook sammenblanding mellem kønnene?” Som om det kun er sammenblanding mellem kønnene, der er haram, og hvis blot der ikke er sammenblan...
Af Sheikh Ata Abu al-Rashta