Spørgsmål & Svar
Sektion med Spørgsmål & Svar
Profetens ahadith som forbyder to handler i en handel og to salgskontrakter i en salgskontrakt
Af Sheikh Ata Abu al-Rashta
At inkludere en kontrakt i en anden kontrakt, således at man gør den oprindelige kontrakt betinget af den anden kontrakt, er ikke tilladt
Spørgsmål & Svar - 4. december 2018
Er nedtællingen til enden på dollarens dominans over verdensøkonomien begyndt?
Af Sheikh Ata Abu al-Rashta
Spørgsmål & Svar - 26. november 2018
Naskh - ophævelse af en islamisk lov med en anden islamisk lov
Af Sheikh Ata Abu al-Rashta
Spørgsmål & Svar - 26. november 2018
Underskud i det amerikanske statsbudget
Spørgsmål & Svar - 12. november 2018
USA kan trykke pengesedler, med IMFÂ’ accept eller hemmeligt og endda ĂĄbenlyst uden dennes accept, da USA er den, som har den reelle indflydelse i IMF, og kan angive falske begrundelser for at trykke pengesedler og skjule de reelle grunde.
Af Sheikh Ata Abu al-Rashta
Detaljerede sharialove vedr. kvindens rejse
Spørgsmål & Svar - 5. november 2018
Der er mange kvinder, som rejser til fjerne destinationer for at arbejde eller studere uden en mahram. Rejsen kan være fra land til land eller fra by til by, og kvinderne opholder sig det nye sted i lang tid, sommetider op til et år, selvom Allahs Sendebud sag...
Af Sheikh Ata Abu al-Rashta
Den generelle og den specifikke forpligtelse.
Spørgsmål & Svar - 29. oktober 2018
Der er generelle forpligtelser, som den ansvarlige kræver af alle shabab, og disse skal adlydes, ud fra at det er wajib at adlyde den ansvarlige, så længe forpligtelsen indgår i dennes bemyndigelse, og den er i overensstemmelse med sharialovene
Af Sheikh Ata Abu al-Rashta
Trumps pres på OPEC, og Saudi-Arabien i særdeleshed, til at forøge olieproduktionen og sænke priserne...
Spørgsmål & Svar - 20. oktober 2018
Det saudiske regime er agent for USA og i dyb tjeneste for denne; tit har Saudi-Arabien spillet en central rolle i at stabilisere oliemarkedet. Saudi-Arabien selv har behov for høje oliepriser i denne tid, da den saudiske økonomi har været under stærkt pres siden ko...
Af Sheikh Ata Abu al-Rashta