Muslimer i Danmark
Danmark overgĂĄr sig selv i umenneskelighed
Af Hizb ut Tahrir Skandinavien
Fremover skal ingen af de mennesker, der flygter fra krig og elendighed, og ender i Danmark, tildeles permanent ophold.
Presse - 4. december 2018
Kriminalisering af islamiske ytringer varsles! Den islamofobiske imamlov afprøves for første gang i sag ...
Af Hizb ut Tahrir - Skandinavien
Løbeseddel - 21. november 2018
Det liberale forbudstyranni underminerer det danske demokrati
Af Hizb ut Tahrir Skandinavien
Presse - 16. november 2018
Kontakt til det modsatte køn på internettet
Spørgsmål & Svar - 11. oktober 2018
Der er nogle mennesker, som elsker at filosofere over simple ting. De fokuserer fx på dette spørgsmål: ”Er kontakten på Facebook sammenblanding mellem kønnene?” Som om det kun er sammenblanding mellem kønnene, der er haram, og hvis blot der ikke er sammenblan...
Af Sheikh Ata Abu al-Rashta
Den danske regering erklærer det selvindlysende: Islam er deres problem
Presse - 9. oktober 2018
Danmarks uanstændige integrationsminister, som retter endnu et lavt angreb mod Islam, savner enhver form for berettigelse, idet hun og de danske politikere repræsenterer det mest kvindehadske samfund i EU med en udbredt overgrebs- og krænkelseskultur
Af Hizb ut Tahrir Skandinavien
De svenske myndigheders håbløse forsøg på at hindre Hizb ut Tahrirs kald
Presse - 31. august 2018
Man vil have muslimer til at assimilere sig og tage imod liberale og demokratiske værdier men slår ned på fredelig politisk aktivitet, alene fordi den ikke stemmer overens med det, man ønsker at høre, i stil med totalitære regimer.
Af Hizb ut Tahrir Skandinavien
De svenske mediers seneste interesse for Hizb ut Tahrir
Nyhed og kommentar - 30. august 2018
En af grundene til dette kan være et ønske om at presse Hizb ut Tahrir og forhindre muslimer i at vise interesse for islam og politisk arbejde på islamisk grundlag. Et andet motiv synes at være at puste til den negative stemning mod islam og muslimer, som har taget ...
Af Sayed Jalabi