Khilafah
Materiale relateret til "Khilafah"
Uddannelse og den missionske invasions rolle i nedlæggelsen af den islamiske stat - Del 2
Af Rana Mustafa
De vestlige lande forsøgte at eliminere den sidste rest af islamiske tanker og love, som muslimerne bar på, for at få kontrol med deres lande. Vesten satte sig derfor i en kulturel krigsposition mod den islamiske ummah.
Synspunkt - 19. februar 2017
Uddannelse og den missionske invasions rolle i nedlæggelsen af den islamiske stat - Del 3
Af Rana Mustafa
Synspunkt - 19. februar 2017
Uddannelse og den missionske invasions rolle i nedlæggelsen af den islamiske stat - Del 4
Af Rana Mustafa
Synspunkt - 19. februar 2017
Sekularisering af pensa i den islamiske verden - en sygdom som spreder sig
Synspunkt - 17. februar 2017
Muslimerne forventer derfor intet af de nuværende ændringer i undervisningspensa, da disse er vestens produkt. Vesten som hverken ønsker godhed eller succes for muslimerne. Islam er derimod muslimernes vedvarende redning, da Allahs bog er mellem deres hænder, og så...
Af Nisrin Boudhafri
Uddannelse og den missionske invasions rolle i nedlæggelsen af den islamiske stat - Del 5
Synspunkt - 17. februar 2017
En af vestens vigtigste og farligste manøvrer var oprettelsen af foreningen "forenelse og elevering", som til at begynde med blev stiftet i Paris af nogle unge tyrkere, som havde adopteret franske tanker og nøje studeret den franske revolution
Af Rana Mustafa
International kampagne "Kalifatet og uddannelse: genoplivelse af guldalderen"
Presse - 16. februar 2017
Det er en pligt for muslimerne at arbejde utrætteligt for at genetablere Islams kalifat, sandfærdigheden og retfærdighedens kalifat, således at Islams lande igen bliver en lysende vidensfakkel, ikke kun for Islams lande alene, men også for de omkringliggende landom...
Af Hizb ut-Tahrir
MĂĄ kaliffens regeringsperiode tidsbegrænses‘
Spørgsmål & Svar - 12. februar 2017
Begrænsning af en kalifs regeringstid til en aftalt periode modstrider teksterne om bai’ah (lydighedsløftet), fordi bai’ah til Allahs Sendebud, og til de retskafne kaliffer efter ham, var et løfte om at styre med Allahs bog og Hans sendebuds sunnah.
Af Hizb ut-Tahrir