Khilafah
Materiale relateret til "Khilafah"
Uddannelse og den missionske invasions rolle i nedlæggelsen af den islamiske stat - Del 4
Af Rana Mustafa
I takt med at missionærdelegationerne voksede i antal, og deres aktiviteter krydsede hinanden, aftalte de en indbyrdes fordeling af aktiviteterne, således at hele det osmanniske kalifats landområder blev dækket
Synspunkt - 19. februar 2017
Sekularisering af pensa i den islamiske verden - en sygdom som spreder sig
Af Nisrin Boudhafri
Synspunkt - 17. februar 2017
International kampagne "Kalifatet og uddannelse: genoplivelse af guldalderen"
Af Hizb ut-Tahrir
Presse - 16. februar 2017
MĂĄ kaliffens regeringsperiode tidsbegrænses‘
Spørgsmål & Svar - 12. februar 2017
Begrænsning af en kalifs regeringstid til en aftalt periode modstrider teksterne om bai’ah (lydighedsløftet), fordi bai’ah til Allahs Sendebud, og til de retskafne kaliffer efter ham, var et løfte om at styre med Allahs bog og Hans sendebuds sunnah.
Af Hizb ut-Tahrir
Hvem er du? Islamisk identitet i en udfordrende tid
Foredrag - 3. december 2016
Hvem er du? Islamisk identitet i en udfordrende tid
Af Bilal Bojattoyu
KORANEN - Kilden til Ummahs mod og styrke
Foredrag - 19. november 2016
KORANEN - Kilden til Ummahs mod og styrke
Af Molay Jaw
Allah ændrer ikke et folks tilstand før de ændrer det der er i dem selv [Surah al-rad:11]
Foredrag - 12. november 2016
Hvordan skal denne noble ayah forstĂĄs i lyset af de problemer den islamiske nation stĂĄr over for idag? Og hvad er grunden til at muslimer tolker denne ayah pĂĄ fundamenalt forskellige mĂĄder?
Af Khalid Danoe