Page 3 - Terrorisme
P. 3

Terrorisme

Terrorismebegrebetbenyttesafpolitikere,myndighederogmassemediertilat
beskrivevissevoldshandlinger.Nåren”terroraktion”harfundetstedivesten,opstår
dersomregelenhidsigpolitiskstemning,ogetstærktmediefokusderafføderfrygti
befolkninger,hvisgerningsmandenermuslim.

Menhvaderterrorisme?Frahvilkeaktørerbørmanfrygteterrorhandlinger?

Definition

Begrebet"terrorisme"erfølelsesladetoghøjtbelastetpolitisk.IVestenermanendnu
ikkeblevetenigeoméndefinitionpåterrorisme,daensådanuundgåeligtvil
kategoriserebl.a.vestligemagterskrigshandlingersomterrorisme.

Bestemmelseafenbestemthandlingsomterroristiskfortællermindreomden
handling,enddetgøromafsendernespolitiskeperspektiv.

Tagesderudgangspunktienforståelseafterrorismesom”voldmodellerdrabpå
civileforrealiseringafetpolitiskmål”,eksistererderenenorminkonsistensi,hvilke
handlingervestligepolitikereogmedierbetegnersomterrorisme.

Densvenskesværdmand,derioktober2015,dræbtetomuslimerpåenskole,blev
ikkebetegnetsomterrorist,tiltrodsfor,atpolitieterklærede,athanvar”nazi-
sympatisør”.

Ejhellerblevdensvenskesnigskytte,”lasermanden”,betegnetsomterrorist,selvom
hani2009dræbtefleremuslimer,ifølgepolitietdrevetaf”racistiskemotiver”.

Dererogsåomskiftelighedogvariationiterrorlisterne,derudarbejdes.IRAvaren
terrororganisationifølgeStorbritannien,menvardetikkeifølgeUSA.PKKeren
terrororganisationifølgeTyrkiet,menenseparatistbevægelseifølgeandrelande,og
sådankunnemanfortsætte.

ISyrienharlandetsdiktator,Basharal-Assad,dræbtmereend200.000civile.Men
ingenvestligpolitikerellernyhedsmedieharkaldtham terrorist.Istedetbetegnes
hankonsekventsomden”syriskepræsident”.

                        1
   1   2   3   4   5   6   7   8