Page 6 - Terrorisme
P. 6

Aktuelt,visersammeafskyeligepolitiskefilosofisig,nårvestligepolitikereiflerelande
nuåbenlysttilskyndertilatomfavnemassemorderenBasharal-Assad,trodshans
omfattendeogubeskriveligtgrusommeforbrydelsermodbefolkningeniSyrien,fordi
dettetjenerdenvestligeagendailandet.

Altimensvestenblæsertil”krigmodterror”og”bekæmpelseafradikalisering”
erklæresdetaltsååbenlyst,atmanikkeharnogetimodhverkenatgåmålrettetefter
civilemålellerstøttedette,sålænge”prisenerdetværd”.

Islamsholdningtilterrorisme

IIslamfindesintetprincipom,at”målethelligermidlet”.Forbuddetmoddrabpåcivile
erentydigtideislamiskelovtekster.

BlandtdissetekstuellekildererprofetenMuhammads(saaws)kendteudtalelse:

 ‫اﻏﺰواوﻻﺗَُﻐﻠﱡﻮاوﻻﺗﻐﺪرواوﻻﺜﻠﻮاوﻻﺗﻘﺘﻠﻮااﻟﻮﻟﻴﺪوﻻاﺻﺤﺎباﻟﺼﻮاﻣﻊ‬،‫اﻏﺰواﰲﺳﺒﻴﻞاﻟﻠﻪ‬

”FørkrigpåAllahsvej.Førkrigogovertrædikke,flygtikke,skamferikkeogdræbikke
børnellertemplernesfolk.”(BerettetafAhmad)

Etandetbeviserberetningenom,atprofetenMuhammad(saaws)gikforbienslag-
markogsåendødkvinde,hvorefterhansagde:

        ‫ﺛﻢﻧﻬﻰﻋﻦﻗﺘﻞاﻟﻨﺴﺎءواﻟﺼﺒﻴﺎن‬.‫ﻣﺎﻛﺎﻧﺖﻫﺬهﺗﺎﻗِﺘﻞ‬

"'Dennekvindekæmpedeikke.'Derefterforbødhandrabpåkvinderogbørn."
(BerettetafAhmad)

Bemærk,atprofetens(saaws)forbudikkealeneskyldtes,atdetvarenkvinde,menat
hunvarcivil,jf.formuleringen"kæmpedeikke".

NårIslamforbyderdrabpåikke-kæmpendeienkrigszone,såerdetnaturligvisenstørre
forbrydelseatangribeuskyldigecivilepåenoffentligplads,engadeellerrestaurant,
derintetharmedkrigpåslagmarkenatgøre.

YdermerevisteprofetenMuhammad(saaws)vedpraktiskeksempel,ikraftafsin
deltagelseiflerekrige,atcivileabsolutikkeerlegitimemål.

                        4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11