Spørgsmål & Svar
Sektion med Spørgsmål & Svar
Uenighed i juridiske holdninger:
Af Sheikh Ata Abu al-Rashta
Årsagen til fasten og fejring af Eid ul-Fitr udelukkende er synet af nymånen og intet andet. Derfor har jeg svært ved at anse holdningen om astronomiske beregninger for at være udledt gennem en korrekt shariamæssig udledning..
Spørgsmål & Svar - 7. april 2021
USAs politik over for Rusland og Kina
Af Sheikh Ata Abu al-Rashta
Spørgsmål & Svar - 30. marts 2021
Vaccination mod coronavirus
Af Sheikh Ata Abu al-Rashta
Spørgsmål & Svar - 22. januar 2021
Attentatet mod atomfysikeren Fakhrizadeh
Spørgsmål & Svar - 7. december 2020
Der bliver begået overgreb mod dem, mens de er stiltiende, og deres ære bliver krænket, mens de ikke modsætter sig... Dette har været tilstanden siden nedlæggelsen af Khilafah.
Af Sheikh Ata Abu al-Rashta
Eftervirkningerne af det amerikanske præsidentvalg
Spørgsmål & Svar - 20. november 2020
Det af USA højtbesungne demokrati bliver åbenlyst destrueret i dag under påskud af juridiske og legislative sagsanlæg, der skal dække over alvorligheden af de handlinger, som præsident Trump foretager sig for at beholde magten
Af Sheikh Ata Abu al-Rashta
Grænsesammenstødene mellem Kina og Indien
Spørgsmål & Svar - 21. juni 2020
Det er smerteligt, at omdrejningspunktet for striden mellem Indien og Kina skal være opdelingen af muslimske territorier, og i særdeleshed Kashmir-regionen og dens omkringliggende områder. Indien kræver at få de områder tilbage, som Kina fik kontrol over ved den v...
Af Sheikh Ata Abu al-Rashta
De omfattende protester i USA og deres pĂĄvirkning pĂĄ den amerikanske udenrigspolitik
Spørgsmål & Svar - 11. juni 2020
Det nuværende amerikanske samfund blev etableret på et decideret racistisk grundlag. De engelske immigranter i særdeleshed, og europæerne generelt, koloniserede Amerika på ligene af millioner af indianere, landets oprindelige folk.
Af Sheikh Ata Abu al-Rashta