Synspunkter
Sektion med Synspunkter
Indikationerne fra begivenhederne i Frankrig og Macrons indrømmelser
Af Monzer Abdullah
Deres oprør og tyen til vold er tegn på deres manglende tillid til det demokratiske system. Hvis de stadig var overbevist om, at det liberale demokrati var retfærdigt, ville de nemlig ikke have gjort oprør mod det demokratiske systems søjler og institutioner... de ...
Synspunkt - 13. december 2018
Vestens beskidte krig mod islam
Af Monzer Abdullah
Synspunkt - 12. december 2018
Kroppen og psyken...! Psykiske sygdomme!
Af Monzer Abdullah
Synspunkt - 27. november 2018
Hvordan feminismen slog familien itu - Fjerde del
Synspunkt - 22. november 2018
Den fjerde del i denne artikelserie, vil berøre den kolossale skadelige påvirkning som feminismen, og i særdeleshed ligestilling havde på ægteskab, moderskab, familielivet samt på kvinders, mænds og børnenes liv, og på samfundet som helhed.
Af Dr. Nazreen Nawaz, Hizb ut Tahrirs internationale talskvinde
Hvordan feminismen slog familien itu - Tredje del
Synspunkt - 10. november 2018
I tredje del af denne artikelserie vil vi fortsætte diskussionen om opståelsen af det feministiske angreb på ægteskab og den traditionelle familiestruktur, og hvordan dette står i modsætning til Islams anderledes syn, værdier og love relateret til kvinder, ægtes...
Af Dr. Nazreen Nawaz, Hizb ut Tahrirs internationale talskvinde
Korruption - Det islamiske perspektiv, del 2
Synspunkt - 7. november 2018
Islam har ikke alene en utvetydig holdning til korruption, men også politiske mekanismer, der forhindrer tilstedeværelsen af korruption i enhver form, hvis disse implementeres. Den åbenlyse form for korruption, som man ser i bl.a. Mellemøsten, vil forsvinde; og den ...
Af Suliman Lamrabet
Hvordan feminismen slog familien itu - Anden del
Synspunkt - 29. oktober 2018
Når en kvinde blev gift i den victorianske æra, ophørte hun rent juridisk med at eksistere. Hun blev sin mands ejendom, og hendes rettigheder blev juridisk overdraget til ægtemanden, som principielt kunne behandle hende, som han ville.
Af Dr. Nazreen Nawaz, Hizb ut Tahrirs internationale talskvinde