Løbesedler
Løbesedler omhandlende diverse politiske sager
Dansk niqabforbud fortsætter forbudskorstoget og udstiller vestens svage værdigrundlag
Af Hizb ut Tahrir - Skandinavien
Efter imampakken og stramninger rettet mod muslimske friskoler er dette det seneste lovgivningsmæssige tiltag i rækken af diskriminerende stramninger mod muslimer. Niqabforbuddet er således en del af en direkte islamfjendtlig kurs, som opretholdes ved en dæmoniseren...
Løbeseddel - 4. maj 2018
USAs lakajer, Erdogan, Rouhani & Putin, taber endelig masken. De er som stedfortrædere beskæftigede med ...
Af Hizb ut Tahrir
Løbeseddel - 5. april 2018
Regeringens ghettoplan giver de danske frihedsværdier dødsstødet
Af Hizb ut Tahrir - Skandinavien
Løbeseddel - 9. marts 2018
Appel til hærene i muslimernes lande. Er der ingen fornuftig mand iblandt jer, som griber til våben for ...
Løbeseddel - 21. juli 2017
O I hære i muslimernes lande: Aqsa-moskeen og de tilstødende områder råber om hjælp. Moskeen vil kun blive befriet fra sit fangenskab ved fjernelsen af jødeentiteten, og den palæstinensiske befolknings heltemodige og mægtige bedrifter vil aldrig kunne fjerne jø...
Af Hizb ut Tahrir
Relationerne blev atter normaliseret og afslørede klientregenternes og -fraktionernes dødssynder med at ...
Løbeseddel - 1. januar 2017
At holde godt fast på Allahs reb er det, som garanterer mod splittelse, så fraktionerne skal have en sandfærdig politisk ledelse, som holder godt fast på Allahs reb og leder dem ad én lige vej – det mægtige Islams vej
Af Hizb ut Tahrir
Imellem de gentagne massakrer og ødelagte hospitaler hæver Aleppo sine hænder i bøn til Allah, om at m...
Løbeseddel - 5. oktober 2016
Denne umma har kun sine trofaste og sandfærdige soldater tilbage. O I hære! O du soldat! O I fraktioner! O alle I magtens folk! Aleppo sender jer sine nødråb og beder om jeres hjælp og undsætning og rejser sig fra ruinerne og massakrerne med bøn til Allah om at b...
Af Hizb ut Tahrir
Intellektuel afmagt over for Islam får danske politikere til at begrave de såkaldte frihedsværdier
Løbeseddel - 18. maj 2016
Den 10. maj 2016 udsendte det danske kulturministerium en pressemeddelelse om ændringer af folkeoplysningsloven og kommunalfuldmagtsreglerne. Regeringen og partierne S, DF, LA, SF og K er blevet enige om at ændre loven således, at ”foreninger, hvis formål eller adf...
Af Hizb ut Tahrir - Skandinavien